ข่าว/ประชาสัมพันธ์
4 วันที่ผ่านมา
ร่วมติดตาม​ ออกแบบ​ พัฒนาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี​ วันอังคารที่​ 23 กุมภาพันธ์ 2021​ มีการประชุมครูวิชาการ ​(คณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ)​ 15​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี​ ผ่านระบบออนไลน์​ เพื่อร่วมติดตาม​ ประเมิน​ พัฒนางานวิชาการ​ (หลักสูตร / การจัดการเรียนรู้/การวัดและประเมินผล)

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


1 อาทิตย์ที่ผ่านมา
ร่วมเติมเต็มหลักสูตรปฐมวัย​ (2-3 ปี​ และ​ 3-6​ ปี) ระหว่างวันอังคารที่​ 16​ กุมภาพันธ์​ วันพุธที่​ 17​ กุมภาพันธ์​ ​ วันพฤหัสบดีที่ 18​ และวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์​ 2021​ ทีมงานศูนย์วิชาการ​ และคณะครูวิชาการปฐมวัย​ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โรงเรียนดำเนินวิทยา โรงเรียนดรุณานุกูล โรงเรียนอนุชนศึกษา โรงเรียนวีรศิลป์​ และ​ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ​ ร่วมด้วยช่วยกัน​ เติมเต็ม​ (ร่าง)​ หลักสูตรปฐมวัย​ ฉบับปรับปรุง​ พุทธศักราช​ 2564​ (2-3 ปี​ และ​ 3-6 ปี)​ ของหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนดังกล่าว​ ก่อนนำเสนอกรรมการบริหารงานวิชาการ​ และ​ กรรมการบริหารสถานศึกษา​ ขออนุมัติหลักสูตร​ เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา​ 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564


2 อาทิตย์ที่ผ่านมา
ร่วมเติมเต็มหลักสูตรปฐมวัย​ (อายุ 2-3 ปี​ และ​ 3-6​ ปี) ระหว่างวันอังคารที่​ 9​ กุมภาพันธ์ /​ วันพุธที่​ 10​ กุมภาพันธ์​ และ​ วันพฤหัสบดีที่ 11​ กุมภาพันธ์​ 2021​ ทีมงานศูนย์วิชาการ​ และคณะครูวิชาการปฐมวัย​ โรงเรียนดรุณาราชบุรี​ โรงเรียนวันทามารีอา​ ราชบุรี โรงเรียนเทพวิทยา​ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา​ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา​ และ​ โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ​ ร่วมด้วยช่วยกัน​ เติมเต็ม​ (ร่าง)​ หลักสูตรปฐมวัย​ ฉบับปรับปรุง​ พุทธศักราช​ 2564​ (อายุ 2-3 ปี​ และ​ 3-6 ปี)​ ของหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนดังกล่าว​ ก่อนนำเสนอกรรมการบริหารงานวิชาการ​ และ​ กรรมการบริหารสถานศึกษา​ ขออนุมัติหลักสูตร​ เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา​ 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


3 อาทิตย์ที่ผ่านมา
พัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาวะ วันพุธที่​ 3​ กุมภาพันธ์ 2021​ ร่วมการเชื่อมโยงเพื่อดูความเป็นไปได้ในการขยายภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะ/สาธารณสุข​ กับ​ รองศาสตราจารย์ ดร.​ มณฑา​ เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขฯ​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ เพื่อเตรียมขยายเครือข่ายในการพัฒนางานวิชาการในลำดับต่อไป

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564


4 อาทิตย์ที่ผ่านมา
ต่อเนื่อง ขยายผลรองรับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษกับเครือข่าย สำนักพิมพ์ Oxford University Press วันพฤหัสบดีที่​ 28​ มกราคม 2021​ มีการพบกันเพื่อร่วมเติมเต็มกับทีมงาน สำนักพิมพ์ Oxford University Press ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564


1 เดือนที่ผ่านมา
พัฒนาเครือข่ายการแนะแนว/ให้การปรึกษา วันพุธที่ 13​ มกราคม 2021​ ร่วมพบปะทีมงานโครงการ School counselor within ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำสู่การพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาระบบการแนะนำ (จิตวิทยาการให้การปรึกษา)​ ในลำดับต่อไป

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564


1 เดือนที่ผ่านมา
รวมออกติดตาม​ ออกแบบ​ พัฒนาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี​ วันอังคารที่​ 12​ มกราคม ​ 2021​ มีการประชุมครูวิชาการ ​(คณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ)​ 15​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี​ ผ่านระบบออนไลน์​ เพื่อร่วมติดตาม​ ประเมิน​ พัฒนางานวิชาการ​ (หลักสูตร/ การจัดการเรียนรู้/การวัด/ประเมินผล)

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564


1 เดือนที่ผ่านมา
ติดตาม/พัฒนางานวิชาการด้วยงานวิจัย วันพุธที่​ 6​ มกราคม 2021​ มีการติดตาม​ พัฒนางานวิจัย​ ปี​ 2562-2563 (อัตลักษณ์ปฐมวัยฯ​ และ​ แนวทางการพัฒนาการนิเทศ)​ และพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการวัด/ประเมินผล​ (สมรรถนะปฐมวัย​ /ข้อสอบหลายตัวเลือก)​ รองรับสู่การขับเคลื่อนในปีการศึกษา​ 2564​ ที่ห้องประชุมศูนย์วิชาการฯ​ และ​ผ่านระบบออนไลน์ ก่อน​จบ​ทีมงานได้ร่วมส่งความสุขแด่​ คุณพ่อชีวิน​ สุวดินทร์กูร ที่ปรึกษาทีมวิจัย

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564


2 เดือนที่ผ่านมา
สัมมนาบุคลากร พัฒนา "ทีมงาน...ทีมเวิร์ค" วันจันทร์ที่ 21 และวันอังคาร 22 ธันวาคม 2020 มีการจัดสัมมนาบุคลากรศูนย์วิชาการฯ "การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับติดตามที่เหมาะสม" ที่ห้องประชุมศูนย์วิชาการฯ สังฆมณฑลราชบุรี

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563


2 เดือนที่ผ่านมา
Download เกียรติบัตร ประชุมเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ / Zoom meeting การพัฒนาโครงสร้าง และแผนผังข้อสอบร่วมปลายภาค (Test Blueprint) รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๓ ชั่วโมง)

Downloads เกียรติบัตร

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563


3 เดือนที่ผ่านมา
วิพากษ์โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์​ และสาระภูมิศาสตร์ วันพุธที่​ 25​ พฤศจิกายน 2020 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ วิพากษ์โครงสร้าง/ ผังข้อสอบร่วมรายวิชาวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ และสาระภูมิศาสตร์​ หลังผ่านการทดลองใช้ตามการปรับปรุง​ (พ.ศ. 2560) โดยจัดวิพากษ์ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญประจำรายวิชา​ และ​ตัวแทนครูผู้สอน​ จากนั้นมีการถอดบทเรียนกับผู้เชี่ยวชาญประจำสาขา เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวม ​เชื่อมโยงทุกช่วงชั้น/ระดับชั้น​ เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาวิชา​นำไปพิจารณาสู่การเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ​ฯ​ และ​ กรรมการบริหารสถานศึกษา​ เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา​ 2564​ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราขบุรี​ ตามกระบวนการที่ออกแบบ​ พัฒนาร่วมกัน

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563


3 เดือนที่ผ่านมา
คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล​ ครั้งที่ 11 วันพุธที่​ 28 ตุลาคม 2020....มีการ​ "ร่วมด้วยช่วยกัน" ออนไลน์​ด้านการจัดการเรียนรู้​ การวัด/ประเมินผล​ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ระหว่างเวลา​ 9.30 -11.30​ น.​ และ​ 13.00-13.45​ น. (ปฐมวัย)​ แก่คณะครูตามสถานศึกษาต่างๆ

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563


4 เดือนที่ผ่านมา
คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล​ ครั้งที่ 10 วันพุธที่​ 21 ตุลาคม 2020....มีการ​ "ร่วมด้วยช่วยกัน" ออนไลน์​ด้านการจัดการเรียนรู้​ การวัด/ประเมินผล​ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ระหว่างเวลา​ 9.30 -11.30​ น.​ (ปฐมวัย - อาชีวศึกษา) และ​ 13.00-13.45​ น. (ปฐมวัย)​ แก่คณะครูตามสถานศึกษาต่าง ๆ

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563


4 เดือนที่ผ่านมา
"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล) Zoom Meeting Online

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563


4 เดือนที่ผ่านมา
คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล​ ครั้งที่ 8 วันพุธที่​ 7 ตุลาคม 2020....มีการ​ "ร่วมด้วยช่วยกัน" ออนไลน์​ด้านการจัดการเรียนรู้​ การวัด/ประเมินผล​ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ระหว่างเวลา​ 9.30 -11.30​ น.​ (ปฐมวัย - อาชีวศึกษา) และ​ 13.00-13.45​ น. (ปฐมวัย)​ แก่คณะครูตามสถานศึกษาต่าง ๆ​

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563


4 เดือนที่ผ่านมา
"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563


"รุ่นที่ 2"
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ : การจัดการเรียนการสอน Learning to Teach Onlineเพื่อพัฒนาทักษะครูด้านการจัดการเรียนการสอน ในช่วง Post Covid (การประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19/Post Covid 19)

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

วันเสาร์ที่ 29 - อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

สามารถเข้าเพื่อดาวห์โหลด รูปหมู่ที่ระลึก และเกียรติบัตรได้ที่นี่


"คลินิก" การจัดการเรียนรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล“ร่วมด้วยช่วยกัน” (ชวนคิด ชวนคุย) กับนักวิชาการ/ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และเครือข่ายคณาจารย์(คลินิกการจัดการเรียนรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล)

Zoom Meeting Online

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563


ปฏิทินปฏิบัติงาน

สารสนเทศ และนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

(นโยบาย/แนวปฏิบัติ เพื่อช่วยการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน/นอกห้องเรียน
ที่มีการจัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ

เตรียมพบกับระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ บนมือถือและคอมพิวเตอร์ เร็วๆ นี้

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนด ค่านิยมในการทำงาน


ต่อยอดอย่างริเริ่มสร้างสรรค์
(Continue + Creative)

ชัดเจน ชัดแจ้ง โปร่งใส
และเป็นปัจจุบัน
(Clear + Clean + Current)

เป็นระบบที่มีชีวิต มีส่วนร่วม ทีมงาน และสายงาน
(Dynamic + Participate + Teamwork + Online)

ความสุข ขวัญกำลังใจ
บนความมีวินัย
(Happiness + Morale + Self-Discipline)
Contact Information

80 Katatorn Rd,Mueang Ratchaburi 70000 Thailand

032-314765, 098-2499225, 093-1244009

acord_rb1@hotmail.com

Follow Us

"บุคลากรสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" ร่วมศึกษาวิจัย พัฒนา และแบ่งปัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน