วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

Downloads เกียรติบัตร

Download เกียรติบัตร ประชุมเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ / Zoom meeting
การพัฒนาโครงสร้าง และแผนผังข้อสอบร่วมปลายภาค (Test Blueprint)
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๓ ชั่วโมง)
Download ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.acord.in.th/main/downloads/reports/render.php?workName=aabbcc