วันที่ 6 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

ติดตาม/พัฒนางานวิชาการด้วยงานวิจัย
วันพุธที่​ 6​ มกราคม 2021​ มีการติดตาม​ พัฒนางานวิจัย​ ปี​ 2562-2563 (อัตลักษณ์ปฐมวัยฯ​ และ​ แนวทางการพัฒนาการนิเทศ)​ และพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการวัด/ประเมินผล​ (สมรรถนะปฐมวัย​ /ข้อสอบหลายตัวเลือก)​ รองรับสู่การขับเคลื่อนในปีการศึกษา​ 2564​ ที่ห้องประชุมศูนย์วิชาการฯ​ และ​ผ่านระบบออนไลน์ ก่อน​จบ​ทีมงานได้ร่วมส่งความสุขแด่​ คุณพ่อชีวิน​ สุวดินทร์กูร ที่ปรึกษาทีมวิจัย