วันที่ 12 มกราคม 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

รวมออกติดตาม​ ออกแบบ​ พัฒนาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี​ วันอังคารที่​ 12​ มกราคม ​ 2021​ มีการประชุมครูวิชาการ ​(คณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ)​ 15​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี​ ผ่านระบบออนไลน์​ เพื่อร่วมติดตาม​ ประเมิน​ พัฒนางานวิชาการ​ (หลักสูตร/ การจัดการเรียนรู้/การวัด/ประเมินผล)