วันที่ 13 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

พัฒนาเครือข่ายการแนะแนว/ให้การปรึกษา วันพุธที่ 13​ มกราคม 2021​ ร่วมพบปะทีมงานโครงการ School counselor within ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำสู่การพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาระบบการแนะนำ (จิตวิทยาการให้การปรึกษา)​ ในลำดับต่อไป