วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

พัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาวะ วันพุธที่​ 3​ กุมภาพันธ์ 2021​ ร่วมการเชื่อมโยงเพื่อดูความเป็นไปได้ในการขยายภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะ/สาธารณสุข​ กับ​ รองศาสตราจารย์ ดร.​ มณฑา​ เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขฯ​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ เพื่อเตรียมขยายเครือข่ายในการพัฒนางานวิชาการในลำดับต่อไป