วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

ร่วมเติมเต็มหลักสูตรปฐมวัย​ (อายุ 2-3 ปี​ และ​ 3-6​ ปี) ระหว่างวันอังคารที่​ 9​ กุมภาพันธ์ /​ วันพุธที่​ 10​ กุมภาพันธ์​ และ​ วันพฤหัสบดีที่ 11​ กุมภาพันธ์​ 2021​ ทีมงานศูนย์วิชาการ​ และคณะครูวิชาการปฐมวัย​ โรงเรียนดรุณาราชบุรี​ โรงเรียนวันทามารีอา​ ราชบุรี โรงเรียนเทพวิทยา​ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา​ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา​ และ​ โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ​ ร่วมด้วยช่วยกัน​ เติมเต็ม​ (ร่าง)​ หลักสูตรปฐมวัย​ ฉบับปรับปรุง​ พุทธศักราช​ 2564​ (อายุ 2-3 ปี​ และ​ 3-6 ปี)​ ของหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนดังกล่าว​ ก่อนนำเสนอกรรมการบริหารงานวิชาการ​ และ​ กรรมการบริหารสถานศึกษา​ ขออนุมัติหลักสูตร​ เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา​ 2564
ร่วมพบปะเพื่อเติมเต็มหลักสูตรปฐมวัย​ (อายุ 2-3 ปี​ และ​ 3-6​ ปี) สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
1. โรงเรียนดรุณาราชบุรี​
2. โรงเรียนวันทามารีอา​ ราชบุรี
3. โรงเรียนเทพวิทยา​
4. โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิเทศศึกษา​
5. โรงเรียนเทพินทร์พิทยา​
6. โรงเรียนธีรศาสตร์