วันที่ 28 มกราคม 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

ต่อเนื่อง ขยายผลรองรับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษกับเครือข่าย สำนักพิมพ์ Oxford University Press วันพฤหัสบดีที่​ 28​ มกราคม 2021​ มีการพบกันเพื่อร่วมเติมเต็มกับทีมงาน สำนักพิมพ์ Oxford University Press ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ​ สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี