วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

ร่วมเติมเต็มหลักสูตรปฐมวัย​ (2-3 ปี​ และ​ 3-6​ ปี) ระหว่างวันอังคารที่​ 16​ กุมภาพันธ์​ วันพุธที่​ 17​ กุมภาพันธ์​ ​ วันพฤหัสบดีที่ 18​ และวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์​ 2021​ ทีมงานศูนย์วิชาการ​ และคณะครูวิชาการปฐมวัย​ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โรงเรียนดำเนินวิทยา โรงเรียนดรุณานุกูล โรงเรียนอนุชนศึกษา โรงเรียนวีรศิลป์​ และ​ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ​ ร่วมด้วยช่วยกัน​ เติมเต็ม​ (ร่าง)​ หลักสูตรปฐมวัย​ ฉบับปรับปรุง​ พุทธศักราช​ 2564​ (2-3 ปี​ และ​ 3-6 ปี)​ ของหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนดังกล่าว​ ก่อนนำเสนอกรรมการบริหารงานวิชาการ​ และ​ กรรมการบริหารสถานศึกษา​ ขออนุมัติหลักสูตร​ เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา​ 2564
ร่วมเติมเต็มหลักสูตรปฐมวัย​ (2-3 ปี​ และ​ 3-6​ ปี) ระหว่างวันอังคารที่​ 16​ กุมภาพันธ์​ วันพุธที่​ 17​ กุมภาพันธ์​ ​ วันพฤหัสบดีที่ 18​ และวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์​ 2021​ ทีมงานศูนย์วิชาการ​ และคณะครูวิชาการปฐมวัย​
โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
โรงเรียนดำเนินวิทยา
โรงเรียนดรุณานุกูล
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนวีรศิลป์​ และ​ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี