วันที่ 3 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

พัฒนาเครือข่าย​ เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ วันพุธ​ที่ 3​ มีนาคม 2021​ ทีมงานศูนย์วิชาการฯ​ และ​ ครู​ ICT โรงเรียนดรุณาราชบุรี​ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้กับตัวแทนจาก.. LEARN​ CORPORATION เพื่อดูความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบหนุนเสริม​ เพื่อพัฒนา/ยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้​ และการเตรียม/ติวนักเรียนเพื่อยกระดับผลการเรียน/ การส่งต่อนักเรีบนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในลำดับต่อๆ​ ไป