วันที่ 18 มีนาคม 2564

ออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

แบบเรียนคริสต์ศาสนา...ผลงานร่วมกันของพวกเรา.....วันพฤหัส​บดีที่ 18​ มีนาคม 2021​ ทีมงานศูนย์วิชาการฯ​ นำ​ (ตัวอย่าง)​ แบบเรียนรายวิชาคริสต์ศาสนา​ ป.​ 1​ ไปมอบให้ครูวิชาการ/ ครูสอนรายวิชาคริสต์ศาสนา​ ป.1​ รองรับการร่วมกัน​พัฒนาคู่มือครู ที่จะ​ workshop ร่วมกัน​ ในวันพุธ​ 24​ และ​ 31​ มีนาคม​ 2021