วันที่ 24 กันยายน 2564

ข้อเสนอระบบการเรียนรู้

ข้อเสนอระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040
ข้อเสนอระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040

อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1qEdGl4hLuyH57JVgTsxisCt_mhWUrgS_?usp=sharing